Strategije i akcioni planovi Uprave policije

PLAN I PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA UPRAVE POLICIJE ZA 2019. GODINU
STRATEGIJA O SARADNJI I ODNOSIMA POLICIJE I MEDIJA U KANTONU SARAJEVO SA AKCIONIM PLANOM
STRATEGIJA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO 2018. – 2021.
AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KATONA SARAJEVO (2018. - 2021.)
PROGRAM RADA UPRAVE POLICIJE 2019.GODINU
AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE KRAĐA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO