Strategije i akcioni planovi Uprave policije

Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i rad sa maloljetnicima u kontaktu sa pravosudnim sistemom 2020 - 2022. godine
STRATEGIJA O SARADNJI I ODNOSIMA POLICIJE I MEDIJA U KANTONU SARAJEVO SA AKCIONIM PLANOM
STRATEGIJA UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO 2018. – 2021.
AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA KATONA SARAJEVO (2018. - 2021.)
AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE KRAĐA MOTORNIH VOZILA U KANTONU SARAJEVO