Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje - prekovremeni rad avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad avgust 2019.
Ugovor o djelu - juli 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - juli 2019. - UP
Rješenja_refundacija troškova_april 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_april 020_MUP KS
Rješenje o unapređenju L.H. Interni dokument PDF icon Rješenje o unapređenju L.H.
Rješenje - prestanak radnog odnosa prekobrojnom namješteniku Interni dokument PDF icon Rješenje - prestanak radnog odnosa prekobrojnom namješteniku
Rješenje o penzionisanju Z.M. Interni dokument PDF icon Rješenje - penzionisanje Z.M.
Aneks ugovora o naknadi za stipendiju Interni dokument PDF icon Aneks ugovora o naknadi za stipendiju - 2020
Ugovori o djelu_maj 2020_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_maj 020
Rješenja_refundiranje troškova korištenja mob. telefona za mjesec mart 020_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_troškovi mob. telefona mart 020
Aneks ugovora o naknadi za stipendiju Interni dokument PDF icon Aneks ugovora o naknadi za stipendiju
Sporazum o raskidu ugovora o djelu Interni dokument PDF icon Sporazum o raskidu ugovora o djelu
Rješenje o penzionisanju V.N. Interni dokument PDF icon Rješenje - penzionisanje V.N.
Rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju_MUP KS 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_odlazak u penziju 2019.
Memorandum o razumijevanju - Uprava policije MUP KS - PH International Interni dokument PDF icon Memorandum - PH International
Protokol o međusobnoj saradnji - Uprava policije MUP KS - Porezna uprava F BiH Interni dokument PDF icon Protokol - Porezna uprava F BiH
Rješenja o prekovremenom radu u mjesecu junu 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_juni 2019
Rješenja o isplati novčane pomoći_MUP KS_juni 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_juni 2019
Rješenja o refundaciji troškova - MUP KS_juni-august 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_ juni, PDF icon Rješenja_ juli, PDF icon Rješenja_ august
Odluka_Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka_Jasmin K. Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka Ajdin P._Evropsko prvenstvo u bilijaru Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenja - refundacija troškova mob. telefona - mart - juni 2019. - UP Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija za mobilnite telefon maj - juni 2019.
Ugovor o djelu - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu - juni 2019. - UP, PDF icon Ugovor o djelu - juni 2019. - UP
Rješenja - novčane naknade - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - novčane naknade - juni 2019. UP, PDF icon rješenje - novčana naknada - juni 2019. - up
Rješenje o obrazovanju Komisije za javnu licitaciju motornih vozila Interni dokument PDF icon Rješenje
Ugovori o djelu MUP KS_juni Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu MUP KS_juni
Rješenja - jednokratna novčana pomoć - juni - avgust 2019. UP Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć juni - avgust 2019
Ugovori o djelu MUP KS_juli 2019 Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_MUP KS_juli 2019, PDF icon Sporazum o raskidu ugovora o djelu
Rješenja_prekovremeni sati_ MUP KS_ juli 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni sati_MUP KS_juli
Rješenja_novčane pomoći_MUP KS_juli 2019 Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane_MUP KS_juli