Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o konačnoj ocjeni rada za 2022.godinu - I Interni dokument PDF icon rjesenje_-_ocjene_rada_2022_-_i., PDF icon rjesenje_-_ocjena_rada_za_2022_ii., PDF icon rjesenje_-_ocjena_rada_2022_-_iii, PDF icon rjesenje_-_ocjena_rada_2022_-_iv, PDF icon rjesenje_-_ocjena_rada_2022_-_v., PDF icon rjesenje_-_ocjena_rada_2022_-_vi.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - januar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_januar_2023
Rkješenje_prestanak radnog odnosa zbog odlaska u penziju_Š.S. Interni dokument PDF icon Rješenje_Š.S.
Rješenja_prekovremeni rad_januar 023_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_januar 023
Ugovori o djelu_februar 2023_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_februar 023
Rješenje - odlazak u mirovinu E.M. i R.V. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_e.m._i_r.v.
Rješenje - uplata za PIO - M.Š. i A.V. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_uplata_pio_m.s._i_a.v.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - januar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_-_januar_2023.
Zaključak o ispravci greške u rješenju - A.M. Interni dokument PDF icon zakljucak_-_ispravka_greske_u_rjesenju_a.m
Dopunsko rješenje - prekovremeni rad A.A.B. i M.D. Interni dokument PDF icon dopunsko_rjesenje_-_naknada_za_prekovremeni_rad_a.b._i_d.m.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - decembar 2022. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_troskova_mob_tlf_deceembar_2022.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_-_decembar
Rješenje - pripravnost na radu - decembar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_pripravnost_-_decembar_2023
Rješenje - uplata PIO za N.M. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_uplata_pio_n.m.
Dopunsko rješenje - jednokratni dodatak na plaću E.Š. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_dopunsko_rjesenje_e.s.
Rješenje - jednokratna novčana naknada - decembar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_naknada_-_decembar_2022
Rješenje - odlazak u mirovinu S.U. i S.T. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_s.zu_._i_s.t.
Rješenje - poslovi drugog radnog mjesta- decembar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_decembar_2023.
Rješenje - naknada za prekovremeni rad - decembar 2023 Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za prekovremeni rad decembar 2023
Rješenja_uvećanje plaće_poslovi drugog radnog mjesta_januar 023_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_januar 023
Rješenje - poslovi drugog radnog mjesta - januar 2023 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_januar_2023
Rješenje - naknada za rad eksperata u Komisiji za ponovni postupak nabavke usluga servisiranja motornih vozila Interni dokument PDF icon rjesenje_-_expert_usluga_servis_mv
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - decembar 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_-_decembar_2022
Rješenje - odlazak u mirovinu A.B. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_a.b
Odluka - naknada putnih troškova - decembar 2022 Interni dokument PDF icon odluka_-_putni_troskovi_-_decembar_2022
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - decembar 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_decembar_22
Rješenje - naknada za prekovremeni rad - decembar 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_prekovremeni_rad_decembar_2022.
Rješenje - refundacija troškova mob. telefona - oktobar - novembar 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_mob._tlf._oktobar_2022
Ugovor o djelu - janaur 2023 Interni dokument PDF icon ugovor_o_djelu_-_januar_2023
Rješenja_prekovremeni sati_decembar 022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_decembar 022