Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje - novčana naknada - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - novčane naknade - juni 2019. UP
Rješenja o prekovremenom radu - juni 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenja - prekovremeni rad - juni 2019. - UP, PDF icon Rješenja - prekovremeni rad - juni 2019. - UP
Ugovor o djelu - juli - septembar 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - juli - septembar 2019. - UP, PDF icon Ugovor o djelu - juli 2019. up, PDF icon Ugovor o o djelu - avgust 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2019. - UP Interni dokument PDF icon Rješenje_jednokratna novčana pomoć_juli_UP, PDF icon rješenje - jednokratna novčana pomoć juli 2019. up
Ugovori o djelu_august 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_august 2019_MUP KS
Zaključak o ispravci greške u rješenju Interni dokument PDF icon Zaključak - ispravka greške u rješenju UP
Rješenje - novčana naknada - avgust 2019.g. Interni dokument PDF icon Rješenje - novčana naknada - avgust 2019, PDF icon Rješenje - novčana naknada - avgust 2019
Rješenje - prekovremeni rad - juli 2019. UP Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad juli 2019., PDF icon Rješenje - prekovremeni rad juli 2019.
Rješenje - rezultati rada juli 2019. UP Interni dokument PDF icon Rješenje - rezultati rada juli 2019.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - juli 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019., PDF icon Rješenje - mobilni tel. juli 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - juli 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću juli 2019.
Rješenje - rezultati rada avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću avgust 2019.
Rješenje - naknada za disciplinsku komisiju Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada disciplinska komisija
Rješenje - jednokratna novčana pomoć avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć avgust 2019., PDF icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć avgust 2019.
Rješenje - prekovremeni rad - avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - prekovremeni rad avgust 2019, PDF icon Rješenje - prekovremeni rad - avgust 2019.
Ugovor o djelu - septembar - novembar 2019. Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - septembar - novembar 2019.
Ugovori o djelu_septembar 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori o djelu_septembar 2019.
Rješenja o isplati novčane pomoći_MUP KS_august 2019. Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane pomoći_august
Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći Interni dokument PDF icon Odluka
Odluka o isplati novčanih sredstava_Udruženje Kickboxing klub "PANTER" Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refunacija mob. telefon - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefona - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefona - avgust 2019., PDF icon Rješenje - refundacija mob. telefona - avgust 2019.
Rješenje o povratu novčanih sredstava_septembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenja_prekovremeni sati_septembar 2019.-MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_septembar 2019.
Rješenje - naknade za rad u Komisijama - UP Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji, PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji , PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji , PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji , PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji , PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji
Rješenje o uvećanju plaće_septembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje
Ugovor o kupoprodaji knjiga "Svjedoci zla" Interni dokument PDF icon Ugovor_kupoprodaja knjiga
Rješenje o potvrđivanju postavljenja Interni dokument PDF icon Rješenje o potvrđivanju postavljenja
Rješenja_prekovremeni sati_august 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_august 2019
Rješenja_novčane pomoći_septembar 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane pomoći_septembar 2019._MUP KS
Rješenje_naknada za rad članovima Komisije za izbor državnih službenika Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada za rad članovima Komisije