Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenja_novčane pomoći_novembar 2019._MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane pomoći_novembar 2019.
Rješenje o imenovanju prvostepene disciplinske komisije Interni dokument PDF icon Rješenje_prvostepena disciplinska komisija
Rješenja_prekovremeni sati_novembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni_novembar 2019
Rješenje - prekovremeni rad - oktobar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - prekovremeni rad oktobar 2019
Ugovori o djelu_novembar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_novembar 2019.
Rješenja o uplati doprinosa Interni dokument PDF icon Rješenja_uplata doprinosa
Rješenje - novčana naknada - oktobar 2019. UP Interni dokument Package icon Rješenje - novčana naknada - oktobar 2019
Rješenje o imenovanju komisije Interni dokument PDF icon Rješenje
Ugovor o djelu - oktobar 2019. Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - oktobar 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - oktobar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću oktobar 2019
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - septembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - refundacija mobilni telefon - septembar 2019.
Ugovor o djelu - septembar - oktobar 2019. - UP Interni dokument PDF icon Ugovor o djelu - septembar 2019., PDF icon Ugovor o djelu - oktobar 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - oktobar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna pomoć oktobar 2019
Rješenja_uvećanje plaće_oktobar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_uvećanje plaće
Rješenja_prekovremeni sati_oktobar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_prekovremeni sati_oktobar, PDF icon Prekovremeni_oktobar-novembar
Rješenje - novčana naknada - oktobar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - novčana naknada - oktobar 2019
Rješenje - povrat novčanih sredstava Interni dokument Package icon Rješenje - povrat novčanih sredstava
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - septembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - septembar 2019.
Odluke o isplati novčanih sredstava_oktobar_MUP KS Interni dokument PDF icon Odluke_isplata novčanih sredstava_oktobar
Rješenje - naknada za rad u disciplinskoj komisiji - avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada discipl. komisija - avgust 2019., PDF icon Rješenje - naknada discipl. komisija - avgust 2019.
Rješenje o penzionisanju - septembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje o penzionisanju - septembar 2019.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - septembar 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - septembar 2019., PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - septembar 2019.
Rješenje - naknada za rad u Komisiji za ocjenu ispunjavanja uvjeta i opravdanosti zahtjeva za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja i dr. Interni dokument PDF icon Rješenje - naknada za rad u komisiji
Rješenja o refundaciji troškova_oktobar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija troškova_oktobar
Rješenja o isplati novčane pomoći_oktobar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_novčane pomoći_oktobar
Ugovori o djelu_oktobar 2019_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_oktobar 2019_MUP KS
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću - avgust 2019. Interni dokument PDF icon Rješenje - jednokratni dodatak na plaću avgust 2019.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - septembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - jednokratna novčana pomoć septembar 2019
Rješenje - prekovremeni rad - septembar 2019. Interni dokument Package icon Rješenje - prekovremeni rad septembar 2019
Rješenje_naknada za rad članovima Komisije za izbor državnih službenika Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada za rad članovima Komisije