Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje - naknada troškova prevoza - septembar 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje-_naknada_troskova_prevoza_septembar_2022
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona - avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_troskova_tlf_avgust_2022
Rješenja_prekovremeni sati_septembar 022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_septembar 022
Odluka - službena putovanja - septembar 2022 Interni dokument PDF icon odluka_-_sluzbeni_put_septembar_2022.
Rješenje o formiranju Komisije Interni dokument PDF icon Rješenje_formiranje komisije
Rješenje o uplati doprinosa za PIO_R.K. Interni dokument PDF icon Rješenje_uplata doprinosa
Rješenja_uvođenje prekovremenog rada_septembar 022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_septembar 022
Rješenja_refundacija troškova_august 022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija august 022
Rješenje_utvrđivanje naknade Komisiji_namještenici Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada Komisiji_namještenici
Odluka o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe_MUP KS Interni dokument PDF icon Odluka_korištenje mobitela
Zaključak o ispravci greške u rješenju A.Dž. Interni dokument PDF icon zakljucak_o_ispravci_greske_u_rjesenju_a.dz_
Rješenje - odlazak u mirovinu R.Ž. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_r.z
Rješenje - naknada za rad eksperta u komisiji za nabavku usluga servisiranja motornih vozila Interni dokument PDF icon rjesenje_-_expert_u_komisiji_za_servis_mv
Rješenje - naknada materijalne štete nastale liječenjem J.K. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_naknada_stete_j.k
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_-_avgust_2022.
Rješenje - novčana naknada za pripravnost za rad - avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_novcana_naknada_za_pripravnost_za_rad_avgust_2022
Rješenje - naknada za vrijeme porodiljskog odsustva - avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_naknada_za_porodiljsko_odsustvo_avgust_2022.
Rješenje - naknada troškova refundacije mobilnog telefona avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_za_mob_tlf_avgust_2022
Rješenje - jednokratni novčani dodatak na plaću - juli-avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_juli_avgust_2022.
Rješenje - odlazak u mirovinu i uplata PIO - avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_i_uplata_pio.
Rješenje - privremeni raspored na poslove drugog radnog mjesta Interni dokument PDF icon rjesenje_-_privremeni_raspored_na_dodatno_radno_mjesto_avgust_2022
Rješenje - jednokratna novčana pomoć juli-avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_juli_avgust_2022.
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona juli-avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_troskova_mob_tlf_juli_avgust_2022
Rješenje - naknada za prekovremeni rad juli-avgust 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_prekovremeni_rad_juli_avgust_2022.
Rješenje_imenovanje Komisije za provođenje Internog i Javnog oglasa za prijem namještenika_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenje_imenovanje komisije
Odluka_službeni put u Republiku Češku Interni dokument PDF icon Odluka_službeni put
Odluke o upućivanju na službeni put u SAD Interni dokument PDF icon Odluke_službeni put u SAD
Ugovori o djelu_septembar 2022_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_septembar 022
Rješenja_prekovremeni sati_august 022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_august 022
Rješenje o uvećanju plaće_F.I. Interni dokument PDF icon Rješenje_uvećanje plaće