Pojedinačni akti Ministarstva

Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenja_uvećanje osnovne plaće za maj i juni 2022_N.DM. Interni dokument PDF icon Rješenja_uvećanje plaće_maj i juni 022
Rješenje_utvrđivanje naknade Radnoj grupi MUP-a KS i Uprave policije Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada Radnoj grupi
Rješenje_utvrđivanje naknade Komisiji za provođenje Internog i Javnog oglasa_namještenici MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenje_naknada Komisiji
Ugovori o djelu_august 2022_MUP KS Interni dokument PDF icon Ugovori_august 022
Rješenja_refundacija troškova_juli 2022_MUP KS Interni dokument PDF icon Rješenja_refundacija juli 022
Rješenje - naknada troškova prevoza juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_troskovi_prijevoza_juli_2022
Rješenje - uplata PIO i odlazak u mirovinu - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_uplata_pio_i_odlazak_u_mirovinu
Rješenje - prekovremeni rad juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_prekovremeni_rad_juli_2022
Rješenje - naknada za rad u komisijama za odobrenje nabavljanja oružja - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_komisije_za_nabavjlanje_oruzja_-_naknada
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću S.C. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_juli_2022.
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_juli_2022
Rješenje - naknada troškova prevoza - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_naknada_troskova_prevoza_juli_2022
Rješenje - refundacija troškova mobilnog telefona juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_mob_tlf_juli_2022.
Odluka - službeni put E.M. i A.K. Interni dokument PDF icon odluka_-_sluzbeni_put.
Rješenje - jednokratni dodatak na plaću juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratni_dodatak_na_placu_juli_2022
Rješenje - rad eksperta u komisiji za nabavku proširenja stacioniranih uređaja na autocestama u KS Interni dokument PDF icon rjesenje_-_naknada_za_rad_experta_u_komisiji.pdf
Rješenje - odlazak u mirovinu J.Dž. i dr. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_r.dz_._i_dr.
Rješenje - refundacija mobilnog telefona juni 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_troskova_tlf_juni_2022
Zaključak o ispravci greške u rješenju za E.B. i J.O. Interni dokument PDF icon zakljucak_o_ispravci_greske_u_rjesenju_e.b._i_j.o.
Rješenje - prekovremeni rad juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_prekovremeni_rad_juli_2022
Sporazum o raskidu ugovora o djelu sa A.Z. Interni dokument PDF icon sporazum_o_raskidu_ugovora_o_djelu_a.z
Rješenje - naknada za rad u Komisiji za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja u PU Hadžići i Trnovo Interni dokument PDF icon rjesenje_-_komisija_za_nabavljanje_oruzja.
Rješenje - privremeni raspored na drugo radno mjesto J.T. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_raspored_drugo_radno_mjesto_j.t
Rješenje - refundacija troškova mob. telefona maj - juni 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_refundacija_mob._tlf_maj_-_juni_2022.
Rješenje - odlazak u mirovinu A.P. i J.B. Interni dokument PDF icon rjesenje_-_odlazak_u_mirovinu_a.p._i_j.b.
Rješenje o imenovanju Komisije za unapređenje policijskih službenika u čin "glavni inspektor", "samostalni inspektor", "viši inspektor" i "inspektor" Interni dokument PDF icon rjesenje_-_komisija_za_unapredenje_-_gl._inspektor_samost.insp_visi_insp_inspektor
Rješenje o imenovanju Komisije za unapređenje policijskih službenika u čin "stariji narednik"; "narednik" i "stariji policajac" Interni dokument PDF icon rjesenje_-_komisija_za_unapredenje_-_st._narednik_narednik_st._policajac
Rješenje - prekovremeni rad - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_prekovremeni_rad_-_juli_2022
Rješenje - jednokratna novčana pomoć - juli 2022 Interni dokument PDF icon rjesenje_-_jednokratna_novcana_pomoc_-_juli_2022
Odluka - službeni put - juli 2022 Interni dokument PDF icon odluka_-_sluzbeni_put_-_juli_2022.