Javni konkurs za imenovanje Odbora za žalbe javnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo raspisuje:

Javni konkurs za imenovanje Odbora za žalbe javnosti, i to:

1. Predsjedavajućeg Odbora - izvršilac 1

2. Člana Odbora - izršilaca 2

 

Rok: 
09.11.2016 do 25.11.2016