Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja KS iz sredstava Budžeta KS za 2018. godinu, razdjel Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udruženja sa područja  Kantona Sarajevo iz

sredstava Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, razdjel Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo objavljen je u 

dnevnim novinama "Oslobođenje" i "Dnevni avaz", izdanja od dana 14.04.2018. godine.

 

 

Rok: 
10.04.2018