Obavještenje sa listama konačnih rezutata za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata na svakom od testova i bodovnom listom kandidata koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za zapošljavanje za početni čin "Policajac"

Obavještenje sa listama konačnih rezutata za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata na svakom od testova i bodovnom listom kandidata koji su uspješno završili testiranja i koji su predloženi za zapošljavanje za početni čin "Policajac"

PrilogVeličina
PDF icon Obavještenje kandidatima68.67 KB
PDF icon Lista 1505.43 KB
PDF icon Lista 292.32 KB
Rok: 
26.05.2022