Poništenje javnog konkursa i ponovni Javni konkurs za imenovanje predsjedavajućeg i članova Policijskog odbora