Ponovni javni konkurs za imenovanje predsjedavajućeg Odbora za žalbe javnosti