Admir Katica: Svi mi pored zakonske imamo i moralnu i ljudsku obavezu da spriječimo sva protupravna ponašanja na štetu djece

U zgradi Kantona Sarajevo danas je potpisan Anex Protokola o saradnji i postupanju u slučajevima protupravnog ponašanja na štetu djece u Kantonu Sarajevo.

Anex je potpisao i Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

- Zabrinjavajući je podatak Kantonalnog centra za socijalni rad da je u 2018. godini na ulicama, raskrsnicama i centru Sarajeva evidentirano 118 djece koja obavljaju rad na ulici od prosjačenja do sakupljanja sekundarnih sirovina i pranja vjetrobranskih stakala na automobilima. Osim što je BiH ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta te druge međunarodne dokumente te  pored toga što imamo zakonsku, svi mi imamo i moralnu i ljudsku obavezu da spriječimo sva protupravna ponašanja na štetu djece i osiguramo im fizičku, psihološku, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i olakšamo njihovo integriranje u društvo. U BiH najčešći oblik prikrivene eksploatacija djece jeste prosjačenje koje ima sve elemente trgovine ljudima u svrhu pribavljanja materijalne koristi i to pitanje treba tretirati s posebnom pažnjom, kazao je ministar unutrašnjih poslova KS.

Prema riječima ministra, djeca koja prose izložena su organizovanim i neorganizovanim oblicima kriminalnog djelovanja i neophodno je konstantno raditi na prevenciji i podizanju svijesti o važnosti zaštite djece.

- Prosjačenje je unosan biznis, a žrtve su uglavnom djeca. Trgovina ljudima se sprečava tako što se istovremeno moraju planirati i provoditi mjere na prevenciji, zaštiti žrtava i krivičnom gonjenju trgovaca. Prevencija podrazumijeva i  poduzimanje različitih aktivnosti na podizanju svijesti opšte javnosti o prisustvu ovog fenomena, njegovom prepoznavanju i mehanizmima suzbijanja te podizanju nivoa svijesti i kapaciteta stručne javnosti da odgovarajuće reaguje na trgovinu ljudima, naglasio je Katica.

Potpisnici današnjeg Protokola saglasni su da pružaju pomoć svim potencijalnim žrtvama, kao i da razmjenjuju informacije koje su neophodne da bi im se pružila najbolja zaštita.

- Svi mi dužni smo surađivati i poduzimati sve aktivnosti u skladu s našim nadležnostima da sklonimo djecu s ulica i vratimo ih u učionice i sistem socijalne i zdravstvene zaštite, rekao je na kraju Katica.