Akcija za bezbjednost na putevima - "Proljetni Auto Show"

Kako bi bio zadržan  kontinuitet djelovanja, već tradicionalno u ovo vrijeme godine, ispred BBI centra je u periodu od 06.05. do 08.05.2021.godine, održana manifestacija “Auto Show”, posvećena automobilizmu i sigurnosti na cestama. Manifestacija je  organizirana u okviru “Akcije za bezbjednost na putevima” koju, na osnovu Rezolucije UN-a iz 2010. godine,  kontinuirano provodi Svjetska automobilistička asocijacija (FIA).

S obzirom na veoma zabrinjavajuće podatke o broju poginulih i povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, ovakve vrste akcija dobivaju dodatno na vrijednosti i značaju, posebno u nerazvijenim i zemljama u razvoju, gdje putna infrastruktura još uvijek ne zadovoljava sve potrebe savremene svjetske auto-industrije. Podaci o broju stradalih i u našoj zemlji ukazuju na neophodnost šire društvene akcije, posebno kada je riječ o edukaciji i podizanju svijesti o značaju poštivanja propisa učesnika u saobraćaju.  To je i razlog zbog kojeg su odgovorni u Upravi policije MUP-a KS, cijeneći značaj ovakvog angažmana, odlučili uzeti učešće adekvatnom prezentacijom rada i opreme saobraćajne policije i rada policije u zajednici.  U tu svrhu je postavljen info-pult MUP-a Kantona Sarajevo, koji je prvog dana manifestacije bio veoma posjećen, a  policijski službenici su bili u prilici odgovarati na pitanja zainteresiranih građana koja se odnose na funkcioniranje opreme koja se koristi prilikom kontrole vozača i vozila, te druga, uvijek aktuelna i zanimljiva pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja i poštivanja saobraćajnih propisa.

Treba napomenuti da je angažman policijskih službenika proveden uz adekvatno poštivanje svih mjera nadležnih institucija, naloženih u cilju zaštite i prevencije tokom epidemije koronavirusa.