Aktivnosti na realizaciji kampanje "Rad policije u zajednici" u uslovima epidemije "Covid-19"

Iako trenutna epidemiološka situacija značajno ograničava mogućnosti djelovanja i realizacije predviđenih projekata u okviru provođenja stalne kampanje Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo „Rad policije u zajednici“, policijski službenici zaduženi za rad na ovom projektu pronalaze načine da realizuju jedan dio planiranih aktivnosti. Tako su u prethodnom periodu, u saradnji sa menadžmentima četiri osnovne škole na području Dobrinje, policijski službenici Četvrte PU, za više od 500 učenika prvih razreda tokom on-line nastavnog modela, realizirali predviđenu temu „Pravila sigurnog ponašanja u saobraćaju“, a učenicima su nastavnici nakon toga podijelili i brošuru o poštivanju saobraćajnih propisa. Također, policijski službenici koji rade sa predstavnicima  lokalne zajednice su početkom mjeseca oktobra pružili podršku UG „Oaza“ u organizaciji i održavanju manifestacije „Sportske igre Oaza“, za djecu sa poteškoćama u razvoju. Manifestacija je održana u sportskoj dvorani „Dobrinja“ , bez prisustva gledalaca i za ograničen broj učesnika, uz strogo poštivanje svih epidemioloških mjera propisanih od nadležnih Federalnih i Kantonalnih organa.

Istovremeno, u cilju nastavka implementacije projekta iz oblasti prevencije kriminaliteta, koji se pod nazivom „Lopov uvijek bude otkriven“, već treću godinu uzastopno, realizira za učenike VI-ih razreda u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, predstavnici Uprave policije su održali radni sastanak sa predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS koji također učestvuju u provođenju ovog projekta. Tom prilikom je dogovoreno da se u tekućoj, školskoj 2020/2021. godini, nastavi sa realizacijom projekta, ali će zbog potrebe pridržavanja svih epidemioloških mjera uvedenih tokom trajanja epidemije „Covid-19“, planirani sadržaji biti prezentirani u drugačijem formatu. Naime, edukativne radionice će biti nastavljene u on-line modelu i to tako što će učenici gledati  film koji je snimljen tokom realizacije ovog projekta u prethodnom periodu i u sadržajnom smislu je identičan prezentacijama koje su učenici  imali priliku uživo vidjeti prethodne dvije godine.