Aktivnosti policije po zahtjevu Općine Stari Grad Sarajevo

Dana 19.06.2017.godine, I PU - PS Stari Grad Sarajevo  zaprimila je od strane Službe za privredu i finansije Općine Stari Grad Sarajevo,   Zahtjev za asistenciju policijskih službenika za deložaciju iz ugostiteljskog objekat PUB “Tesla”, ulica S.H. Muvekita, općina Stari Grad Sarajevo,  kojeg koristi S.D. iz Sarajeva.

Istog dana, PS Stari Grad odgovorila je podnosiocu zahtjeva da nije ispoštovana procedura o najavi za asistenciju koju propisuje Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo u članu 13., a koja se odnosi na blagovremenu najavu, kao i potrebnu dokumentaciju koju ista treba da sadrži, kako bi u konkretnom slučaju policijski službenici PS Stari Grad zakonito postupili.

Dana 20.06.2017.godine, po pozivu službenika Službe za privredu i finansije Općine Stari Grad Sarajevo, na lice mjesta u ulici S.H. Muvekita, opčina Stari Grad Sarajevo, upućena je policijska patrola koja je prisutne upoznala sa zakonskim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo, te ih upozorila da ne narušavaju javni red i mir, što je i ispoštovano.