Aktivnosti policije povodom nastupajućih praznika

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će povodom nasupajućih novogodišnjih i vjerskih praznika, u cilju zaštite lične i imovinske sigurnosti svih građana i gostiju u Kantou Sarajevo će poduzeti potrebne aktivnosti na predupređenju činjenja prekršaja i krivičnih djela. Naime, u sklopu istih bit će orhanizirano pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, kako u policijskim uniformama, tako i u građanskim odjelima. Ovo će se ogledati u sljedećem:

- formiranjem kombinovanih timova koji će svoje aktivnosti bazirati u obilasku terena, te prikupljanju saznanja o eventualnim izvršiocima prekršaja i krivičnih djela,
- spriječavanjem nabavke, prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava i sankcionisanjem osoba koje se time bave,
- pojačanom kontrolom učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu vozača motornih vozila,
- prisustvom policijskih službenika na trgovima, ugostiteljskim objektima i drugim mjestima gdje će se okupljati veći broj građana prilikom Novogodišnjeg dočeka itd. Posebna pažnja će se posvetiti osiguranju javnog dočeka Nove godine, koji će se održati na Trgu djece Sarajeva, za što je i sačinjen Akcioni plan osiguranja u kojem su zastupljni svi aspekti (fizičko, sobraćajno, operativno i kontradiverziono osiguranje).

Policijski službenici su na području Kantona Sarajevo ostvarili kontakte sa odgovornim osobama u javnim institucijama, školama, vjerskim objektima i sl., u cilju sprječavanja izvršenja krivičnih djela, kao i narušavanja javnog reda i mira. Također će se intenzivirati prisustvo policijskih službenika na lokalitetima gdje se okuplja veći broj građana, kao i na frekventnim saobraćajnicama.
Posebnu pažnju i prisustvo policijski službenici će ostvariti na pijacama, trgovima i u blizini škola, gdje se može očekivati prodaja i upotreba pirotehničkih sredstava, s ciljem preventivnog djelovanja, sprječavanja upotrebe i na taj način smanjivanja rizika od povrijeđivanja građana i izazivanja požara.
Nastavljene su zajedničke akcije sa inspektorima nadležnih inspekcijskih službi s ciljem održavanja javnog reda i mira i zakonitosti rada osoba koje vrše uličnu prodaju.
Protiv lica koja nabavljaju, preprodaju i upotrebljavaju pirotehnička sredstva bit će preduzete zakonom predviđene mjere.
Kada se radi o maloljetnim osobama prekršajni nalog će se izdati roditelju, odnosno staratelju maloljetnog lica.
Sve navedene mjere bit će poduzete kako bi smo građanima Kantona Sarajevo i gostima osigurali ugodan ambijent za doček Nove godine.

Ovom prilikom apelujemo na građane da svojim postupcima ne dovedu u opasnost svoju i tuđu imovinu, kao zdravlje i život svih građana.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, svim građanima Bosne i Hercegovine i širom svijeta, želi mirnu, sretnu i uspješnu 2012. godinu.