Aktivnosti Uprave policije na realizaciji Plana interventnih mjera za vrijeme trajanja epizode "Uzbuna"

Postupajući po Odluci Vlade KS, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo je u periodu od 11.01. do 14.01.2020. godine, od momenta proglašenja epizode "Uzbuna", preduzimala mjere i radnje iz djelokruga rada u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskom regulativom.

Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo" broj 44/19), propisano je, da će u slučaju, da je na snazi epizoda "Uzbuna", policijski službenici Uprave policije pružati pomoć inspekcijskim organima u kontroli provođenja zabrane kretanja automobila, u Zoni A, čiji dizel motori imaju normu "EURO3" i manju, te zabranu kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu "EURO3" i manju, putem postavljene privremene saobraćajne signalizacije Ministarstva saobraćaja. Pomenutim Planom propisno je, da će u slučaju da je na snazi epizoda "Uzbuna", policijski službenici pružati pomoć inspekcijskim organima u kontroli provođenja privremenog ograničenja upotrebe motornih vozila.

U skladu sa navedenim, organizacione jedinice u sastavu Uprave policije, koje u djelokrugu svog rada vrše kontrolu saobraćaja su preventivno, nadzirući primjenu poštivanja odredbi iz navedenog Plana kontrolisali 225 motornih vozila u saobraćaju. Od navedenog broja, upozoreno je 27 vozača, sankcionisan je jedan vozač teretnog motornog vozila, zbog nepoštivanja postavljene saobraćajne signalizacije. Za navedeni vremenski period, pružene su 2 asistencije Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Uprava policije će i dalje, u slučaju da je na snazi jedna od epizoda iz pomenutog Plana, aktivno nastaviti sa primjenom odredbi Plana, u skladu sa svojim nadležnostima i propisanim mjerama iz istog.