Apel građanima za pridržavanje naredbi nadležnih organa o obaveznom nošenju zaštitnih maski

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 12.10.2020. godine donio je Naredbu broj: 62-20/2020, kojom je, između ostalog, naređeno “obavezno propisno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru, osim sportista na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozača na biciklu, električnom romobilu i motociklu, kao i druga izuzeća shodno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo”.

Za provođenje ove naredbe zadužena je Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, u skladu sa članom 8. stav (5) tačke m), u vezi sa članom 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo “, br. 18/07, 7/08 i 34/20.).

Navedena naredba se primjenjuje u periodu od 15.10.2020. do 31.12.2020. godine, uz mogućnost izmjena i dopuna iste, shodno ukazanoj potrebi, zavisno od razvoja epidemiološke situacije za čije praćenje, na području Kantona Sarajevo, je zadužen Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo će postupati u skladu sa donesenom naredbom i važećim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo, a kojim je, između ostalog, novčana kazna od 500,00 do 1500,00 KM propisana i za slučaj činjenja prekršaja od strane onog “ko ne postupi po naredbi nadležnog organa kojim se propisuju mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti”. 

Ovom prilikom apelujemo na građane i posjetioce Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju naredbi nadležnih organa donesenih u cilju zaštite stanovništva, posebno u pogledu obaveze nošenja zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom prostoru.