"Auto Show" u službi poboljšanja sigurnosti na putevima i Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga

Nastavljajući kontinuitet djelovanja, već tradicionalno u ovo vrijeme godine, ispred BBI centra je u period od 25.06. do 28.06.2020.godine, održana manifestacija “Auto Show”, posvećena automobilizmu i sigurnosti na cestama. Kao  i prethodne manifestacije, tako je i ovaj Auto Show organiziran u okviru “Akcije za bezbjednost na putevima” koju, na osnovu Rezolucije UN-a iz 2010. godine,  kontinuirano provodi Svjetska automobilistička asocijacija (FIA).

S obzirom na veoma zabrinjavajuće podatke o broju poginulih i povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, ovakve vrste akcija dobivaju dodatno na vrijednosti i značaju, posebno u nerazvijenim i zemljama u razvoju, gdje putna infrastruktura još uvijek ne zadovoljava sve potrebe savremene svjetske auto-industrije. Podaci o broju stradalih i u našoj zemlji ukazuju na neophodnost šire društvene akcije, posebno kada je riječ o edukaciji i podizanju svijesti o značaju poštivanja propisa učesnika u saobraćaju.  To je i razlog zbog kojeg su odgovorni u Upravi policije MUP-a KS, cijeneći značaj ovakvog angažmana, odlučili i ovaj put uzeti učešće adekvatnom prezentacijom rada i opreme saobraćajne policije i rada policije u zajednici.

Istovremeno, policijski službenici su iskoristili prisustvo na ovoj manifestaciji za propagiranje aktivnijeg djelovanja u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga i bolestima koje prate upotrebu ovih nedozvoljenih opojnih supstanci. U tu svrhu su posjetiocima štanda Uprave policije MUP-a KS dijeljeni flajeri i brošure na temu borbe protiv zloupotrebe opojnih droga.  

Naime, Generalna skupština UN-a proglasila je 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama, (Rezolucijom 42/112, 1987. godine), kao izraz svoje odlučnosti jačanja djelovanja i suradnje u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Cilj je međunarodno društvo bez droga. Takođe, tada je započela je i Anti-drugs kampanja sa sloganom „Da li droga kontrolira vaš život? Vašu zajednicu? Za droge nema mjesta“. Zloupotreba opojnih droga, te bolest ovisnosti o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve društvene slojeve, društvene zajednice i sve zemlje. Prate je i zarazne bolesti poput HIV-a, hepatitisa i spolno prenosivih bolesti nanoseći ogromnu štetu, kako pojedincu koji je ovisan, tako i porodici, te cijeloj društvenoj zajednici.

Cilj ove međunarodne kampanje je podizanje svijesti o velikim problemima i štetnim posljedicama koje zloupotreba opojnih droga donosi pojedincima, naročito mladim ljudima, kao i cijelom društvu te potaknuti sve na što uspješnije aktivnosti u prevenciji, otkrivanju i sankcionisanju.