Brošura o pravima oštećenih u krivičnom postupku u BiH

S ciljem unapređenja efikasnosti, integriteta i profesionalizma institucija  u oblasti vladavine prava, kojim će biti poboljšana saradnja između tužilaštava i agencija za provedbu zakona, a time povećavati efikasnost istraga u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, kreirana je „Brošura o pravima oštećenih strana u krivičnom postupku“. Projekat pod nazivom „EU4Justice“ – Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini, finansirana je od strane Evropske unije i implementirana od GIP Justice Cooperation Internationale (JCI), tijela Ministarstva pravde Republike Francuske. Treba naglasiti da su specifični ciljevi projekta unapređenje efikasnosti istrage i krivičnog gonjenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, jačanje integriteta, upravljanja ljudskim resursima i radnom uspješnošću, te odgovornosti institucija u oblasti zaštite i provođenja zakona, kao i institucija pravosudnog sektora.

Brošura je postavljena u prilogu saopćenja.