Ceremonija otvaranja 28. Sarajevo Film Festivala - najava vatrometa

U sklopu ceremonije otvaranja 28. Sarajevo Film Festivala,  dana 12.08.2022.godine predviđeno je izvođenje vatrometa svjetlosnim i zvučnim efektima, sa početkom u 23.45 sati i planiranim trajanjem od 10 minuta (do 23.55 sati) , sa krova zgrade hotela “Art”, lociranog u ul. Vladislava Skarića, područje općine Stari Grad Sarajevo.

Naime, nakon propisno podnesenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za izvođenje vatrometa od strane organizatora ceremonije otvaranja festivala,  nadležna policijska uprava Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo je utvrdila da su ispunjeni svi neophodni i zakonom propisani uslovi i izdala traženo odobrenje.

Dakle, još jedanput napominjemo da je riječ o planiranom i unaprijed najavljenom događaju koji će biti izveden od strane stručnih osoba, tako da građani koji stanuju u blizini mjesta održavanja vatrometa ili se u trenutku njegovog održavanja nađu u blizini pomenute lokacije, nemaju razloga za zabrinutost i uznemirenost.