Dan ružičastih majica - Pink Shirt Day

U organizaciji međunarodne humanitarne organizacije „World Vision“, danas je u periodu od 10.00 – 15.00 sati, na platou ispred BBI Centra, održana promocija „Dana ružičastih majica“ – Međunarodnog dana prevencije međuvršnjačkog nasilja u školama. Ovogodišnja kampanja se organizuje uz moto „Vrijedni pažnje“ i planirano je da traje četiri godine. U tom periodu će se aktivno raditi na podizanju svijesti šire javnosti o zanemarivnju i nasilju nad djecom, njegovim uzrocima i posljedicama, edukaciji djece, roditelja i profesionalaca, jačanju saradnje i raspoloživih mehanizama za prijavu i odgovor u slučajevima zanemarivanja ili nasilja nad djecom. Cilj kampanje su jake zajednice svjesne potrebe investiranja u naš najvažniji resurs – u našu djecu.  Na promo pultu su dijeljeni promotivni leci i materijal, a postavljen je i dio izložbe „Sva lica zanemarivanja“, te nastup folklornih sekcija iz lokalnih zajednica.

Uprava policije MUP-a KS je, kroz projekat „Rad policije u zajednici“, također uzela učešće u realizaciji današnje manifestacije, kako bi na taj način dali svoj doprinos u procesu prevencije vršnjačkog nasilja među djecom i omladinom, koji bi bez adekvatnog djelovanja svih nadležnih institucija i šire društvene zajednice, u perspektivi mogao imati ozbiljne posljedice po razvoj društva uopće.  Ova prilika je iskorištena da se sa predstavnicima nadležnih institucija i udruženja dogovori nastavak saradnje i zajedničkih, planskih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama,  sa prevashodnim ciljem prevencije svih oblika međuvršnjačkog nasilja i drugih nedopuštenih ponašanja.