Dani otvorenih vrata u MUP-u Kantona Sarajevo

U sklopu obilježavanja manifestacije  „Dani Kantona Sarajevo“ koja se održava u periodu od 02.05. do 09.05.2018. godine i tokom koje će na području Kantona biti upriličen značajan broj kulturno-zabavnih  događaja, naučnih skupova, te na prigodan način  biti obilježeni značajni datumi iz historije Kantona i Grada, MUP Kantona Sarajevo će 04.05.2018. godine proglasiti „Danom otvorenih vrata“ .

Tog dana će, u periodu od 10.00 do 14.00 sati, u krugu Sektora za policijsku podršku MUP-a Kantona Sarajevo, u ulici Nahorevska bb, biti omogućena posjeta građanima, kao i organizovanim grupama učenika iz osnovnih škola, te na primjeren način biti prezentirana osnovna  sredstva i oprema kojom raspolažu policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Osim toga, planirano je da se posjetiocima prezentiraju i dosadašnji rezultati u radu policije sa lokalnom zajednicom, te u neposrednom razgovoru sa građanima procijene dosadašnji rezultati kampanja koje trenutno provodi Uprava policije, kao što su: „Stop korupciji“, „Neko te voli“, „Lopov uvijek bude otkriven“ , „Grad bez grafita“  itd. Kao društveno odgovorna institucija, MUP Kantona Sarajevo i njegovi uposlenici će učiniti sve da, kao i uvijek do sada, bude dobar domaćin i na pravi način predstavi dosadašnje rezultate rada i napore koje čini na stvaranju što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta i tako doprinijeti uspješnom održavanju ove, za Kanton Sarajevo, naročito značajne manifestacije.

 

Sarajevo, 30.04.2018. godine

Odjeljenje za odnose s javnošću