Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo posjetila Općinu Stari Grad

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimlić sa saradnicima posjetio je danas Općinu Stari Grad gdje se susreo sa načelnikom Općine Ibrahimom Hadžibajrićem i predsjedavajućom Općinskog vijeća Rizahom Avdićem. Ovom prilikom razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji, kao i o mogućnostima unapređenja saradnje između Općine i Ministarstva.
Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić je naglasio da je saradnja policije i građana u ovoj općini veoma dobra, te da su izuzetno zadovoljni dosadašnjim radom pripadnika PS Stari Grad, odnosno pripadnika Prve PU. Dodao je da je problem prosjačenja jedan od problema koji je najevidentniji na području ove općine, ali da se u njegovo rješavanje trebaju uključiti sve nadležne institucije. Pored ovog, evidentan je i problem saobraćaja u mirovanju, s obzirom na nedostatak parking mjesta, ali da se pripadnici Prve PU kontinuirano trude da radom na terenu i saradnjom sa nadležnim institucijama iznađu najbolji način za njegovo rješavanje.

„Namjera mi je da kroz razgovore sa načelnicima općina i predsjedavajućim općinskih vijeća u Kantonu Sarajevo sagledam probleme koji se mogu rješavati na lokalnom nivou. Bliska saradnja između općina i nadležnih policijskih uprava je neophodna, jer građani najbolje znaju sa kojim problemima se susreću i koje probleme treba prioritetno rješavati“ rekao je ministar Budimlić.
Razgovaralo se i o mogućnostima poboljšanja uslova rada Odjeljenja za administraciju Stari Grad koje je smješteno u prostorijama Općine.
Zaključeno je da se kroz blisku saradnju između Općine i Ministarstva kontinuirano mogu rješavati problemi sa kojima se susreću građani Općine Stari Grad, kao i uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na području ove općine.