Delegacija MUP-a BPK Goražde posjetila MUP KS

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica primio je danas u radnu posjetu  delegaciju MUP-a BPK Goražde. Delegaciju su sačinjavali  novoimenovani ministar za unutrašnje poslove BPK Nusret Hubjer, policijski komesar Damir Bogunić i Nezim Alagić, zastupnik u Skupštini BPK i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Ministar Hubjer i komesar Bogunić su se zahvalili ministru Katici na dosadašnjoj uspješnoj saradnji, a posebno za sredstva koja su Vlada KS i MUP KS u ranijem periodu donirali MUP-u BPK Goražde.

Ministar Admir Katica je naglasio da Kanton Sarajevo ima veliki senzibilitet prema Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i da je intencija Vlade Kantona Sarajevo da u kontinuitetu, a u skladu s mogućnostima, pomaže ovaj kanton.

“U skladu s ranije odobrenim sredstvima, Vlada KS finansirat će obuku 25 policijskih službenika MUP-a BPK, 22 u činu policajac i tri u činu mlađi inspektor", istakao je ministar Katica.

S obzirom na to da su predstavnici MUP-a BPK iskazali veliki interes za proceduru po kojoj Uprava policije MUP-a KS vrši prijem policijskih službenika, ocijenivši je najtransparentnijom i najobjektivnijom, na sastanku je dogovorena saradnja MUP-a KS i MUP-a BPK po pitanju navedene procedure.

“MUP KS će pružiti svu potrebnu podršku MUP-u BPK pri provođenju procedure prijema policijskih službenika, a nastavit ćemo našu saradnju i pružati podršku i po svim drugim pitanjima i ubuduće", naglasio je ministar Katica.