Djeca iz vrtića "Cvrčak" posjetila Treću PU

Danas je u okviru izvođenja  nastavne teme “Profesija - policajac”, a na zahtjev menadžmenta predškolske ustanove – vrtića “Cvrčak”, realizirana posjeta 45-oro djece pomenutog vrtića Trećoj policijskoj upravi. Posjeta je planirana tako da su djeci prezentirana ona sredstva i oprema koji bi ih mogla interesirati, a sve to potpuno prilagođeno i primjereno njihovom uzrastu. Tako su djeca pregledala dio osnovne, lične opreme policijskih službenika, prostorije dežurne službe policijske stanice, te službena policijska vozila. Naravno, tokom obilaska djeca su imala priliku razgovarati sa policijskim službenicima i postavljati im pitanja o svemu što ih je zanimalo, a u vezi je sa profesijom i djelatnošću policajaca. Može  se reći da je današnja posjeta u potpunosti uspjela, a o interesovanju koje su mališani pokazali tokom obilaska policijske stanice, ne treba posebno trošiti riječi. Uprava policije MUP-a KS, kao društveno odgovorna institucija  i njeni uposlenici su, kao i uvijek do sada, učinili sve da budu dobri domaćini našim najmlađim sugrađanima, a sve u sklopu zajedničkih napora da i ovakvim,  preventivnim  načinom djelovanju policijskih službenika,   doprinesu stvaranju što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo.