Djeca iz vrtića "Slavuj" posjetila Jedinicu za saobraćaj

U sklopu realizacije mjesečne teme”Sigurnost djece u saobraćaju“, na zahtjev JU “Djeca Sarajeva”,  upriličena je posjeta  djece iz vrtića “Slavuj” Jedinici za saobraćaj MUP-a Kantona Sarajevo.  Posjeta je bila edukativnog karaktera,  koncipirana tako da se djeci na što jednostavniji i lakši način predstave osnovni pojmovi iz oblasti saobraćaja,  saobraćajna signalizacija , te pravilno ponašanje učesnika u saobraćaju.

U tom cilju je  prikazan edukativni film na temu sigurnosti učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na sigurnost i pravilno ponašanje pješaka kao učesnika u saobraćaju.   Nakon toga je organiziran obilazak radnih prostorija Jedinice za saobraćaj, voznog parka  uz demonstraciju rada svjetlosne i zvučne signalizacije na policijskim vozilima, te predstavljen izgled i lična oprema policijskog službenika MUP-a Kantona Sarajevo. Na kraju posjete, u znak zahvalnosti, djeca iz vrtića „Biseri“ su policijskim službenicima na poklon uručili svoje likovne radove koji su izloženi na panou u prostoriji rukovodioca smjene.