Dobrovoljno darivanje krvi

U sklopu realizacije Programa "Organizovano obezbjeđivanje krvi za povrijeđene i oboljele u Federaciji Bosne i Hercegovine", u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH, uposlenici MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije su dobrovoljno darovali krv. Aktivnosti su provedene 30.12.2019. godine u periodu od 07.30 do 17,00 sati, a ovoj humanoj akciji su se odazvala 62 uposlenika. Napominjemo, da su i na ovaj način pripadnici ovog Ministarstva i Uprave policije pokazali spremnost da i na ovaj način pomognu onima kojima je ovaj vid pomoći potreban.