Donacija Ambasade SAD-a Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo

S ciljem pružanja pomoći i podrške Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo u specifičnim uslovima epidemije koronavirusa, koji zahtijevaju posebnu zaštitu policijskih službenika tokom obavljanja svakodnevnih poslova i zadataka,  a u svjetlu nastavka dosadašnje dobre i obostrano korisne saradnje, danas je delegacija Ambasade SAD-a, predvođena g-dinom Benjamin A. Rockwellom i g-đom Hy Star, uručila vrijednu donaciju Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo. Donaciju, koja se sastoji od značajne količine sredstava za dezinfekciju, je u ime Uprave policije primio policijski komesar Nusret Selimović. Tom prilikom komesar Selimović se zahvalio gostima na ovoj vrijednoj donaciji, naglasivši spremnost i opredijeljenost Uprave policije da, uprkos problemima koje i pred policijske službenike postavlja aktuelna epidemija koronavirusa, adekvatno odgovori svim postavljenim zadacima i izazovima,  profesionalno i odgovorno obavljajući poslove i zadatke s ciljem stvaranja što povoljnijeg sigurnosnog ambijenta na području Kantona Sarajevo.