Donacija općine Ilidža Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo

Danas su u prostorijama općine Ilidža, načelnik Senaid Memić i policijski komesar Mevludin Halilović, potpisali Zapisnik o primopredaji dva kućišta stacionarnog radara za proširenje sistema stacionarnih radarskih uređaja, čime je ova vrijedna oprema predate Upravi policije na dalje korištenje. Zahvalivši se na  donaciji, policijski komesar Halilović je izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, naglasivši da je općina Ilidža jedan od primjera kako se lokalna zajednica, u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, treba ponašati kada je segment sigurnosti u pitanju, te izrazio nadu da će ovakva, obostrano korisna saradnja, biti nastavljena i ubuduće. Modernizacija i zanavljanje postojeće opreme je jedan od osnovnih uslova za efikasno obavljanje poslova u oblasti javne sigurnosti, a proširenje sistema za kontrolu i nadzor saobraćaja će u ovom segmentu, zasigurno značajno  doprinijeti stabilizaciji sigurnosnih  prilika na području Općine i Kantona Sarajevo, kazao je načelnik Općine Memić.  Naime, nastavljajući praksu da izdvajanjem sredstava iz općinskog budžeta i u skladu sa trenutnim potrebama organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a KS, nadležni u Općini su i ovaj put pokazali puno razumijevanje i donacijom kućišta za stacionarne radare značajno doprinijeli poboljšanju i efikasnosti rada jedinica i sastava Uprave policije.  U konkretnom slučaju današnja donacija će doprinijeti poboljšanju bezbijednosti u saobraćaju, kao jednom od veoma značajnih segmenata ukupne sigurnosti na području Kantona Sarajevo. Vrijednost  donacije iznosi 52.486,20 KM.