Donacija općine Novo Sarajevo Drugoj PU

U skladu sa dosadašnjom obostrano otvorenom i korisnom saradnjom, danas je ispred zgrade općine Novo Sarajevo izvršena svečana primopredaja dva terenska vozila marke “Suzuki Vitara” za potrebe Jedinice za obezbjeđenje i zaštitu civilne zaštite Općine Novo Sarajevo,  organizovane u Drugoj policijskoj upravi  Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Svečanoj primopredaji  prisustvovali su načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo sa saradnicima, predsjedavajuća Općinskog vijeća Novo Sarajevo Ana Baltić,  ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić,  policijski komesar – načelnik Sektora uniformisane policije Mevludin Halilović, te načelnik Druge PU Muhamed Hasanović sa saradnicima.

U svom obraćanju prisutnima općinski načelnik Nedžad Koldžo je istakao da je u protekloj godini realizovano više različitih projekata,  kada je u pitanju podrška rada Druge policijske uprave u vrijednosti od oko 175.000 KM, a da je  današnja donacija samo pokazatelj namjere općinske administracije da se takva praksa nastavi i ubuduće.  Ministar Mulabdić i policijski komesar – načelnik Sektora uniformisane policije Halilović, su se zahvalili na uručenoj donaciji, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te naglasili značaj ovakvih aktivnosti u smislu jačanja tehničke opremljenosti, a time i operativne sposobnosti organizacionih jedinica Uprave policije MUP-a KS. Samo saradnja vlasti na svim nivoima može garantirati uspjeh u oblasti sigurnosti, kao jednom od najvažnijih segmenata života našeg društva.