Edukacija na temu: "Istraživanje slučajeva korupcije i oduzimanje nelegalno stečene imovine"

Odjeljenje za edukaciju Ureda policijskog komesara Uprave policije, u mjesecu novembru 2019. godine u dva ciklusa po tri dana, organizovalo je specijalističku edukaciju za policijske službenike Uprave policije, na temu “Istraživanje slučajeva korupcije i oduzimanje nelegalno stečene imovine”.  Predavači su bili predstavnici iz:

-Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo,

-Državne agencije za istrage i zaštitu - SIPA, Ministarstva sigurnosti BiH,

-Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom,

-Kantonalnog suda u Sarajevu,

-Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo,

-Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, Ministarstva sigurnosti BiH,

-Obavještajno - sigurnosne agencije BiH i

-Odjeljenja za privredni kriminal Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Specijalistička obuka je organizovana u skladu s planiranim aktivnostima iz Akcionog plana za provođenje Strategije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (2018. – 2021.), Strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018. – 2019. i Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018. – 2019. Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Vlade Kantona Sarajevo.

Cilj obuke je bio da se prezentiranjem konkretnih mjera i radnji iz domena policijskog rada i postupanja pravosudnih institucija, kao i drugih policijskih, sigurnosnih, ali i drugih agencija u sistemu dokumentovanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, predstavi polaznicima obuke sam postupak otkrivanja i postupanja prilikom istraživanja koruptivnih krivičnih djela u Bosni i Hercegovini, te stvaranje preduvjeta za bolju komunikaciju uključenih pravosudnih organa, policijskih i sigurnosnih agencija, ali i agencija koje imaju mogućnosti dokazivanja koruptivnih krivičnih djela.