Edukacija učenika osnovnih škola u okviru projekta "Rad policije u zajednici"

U skladu s posebno sačinjenima Planovima edukacije učenika osnovnih i srednjih škola, policijski službenici zaduženi za rad i kontakte sa predstavnicima lokalnih zajednica, vaspitno-obrazovnih, socijalnih, kulturnih i drugih ustanova, na području policijske uprave u kojoj su angažovani, su započeli sa edukativnim programom za učenike prvih razreda osnovnih škola, dinamikom koja je unaprijed dogovorena sa menadžmentima pojedinih osnovih škola. Održana su predavanja na temu “Djeca u saobraćaju”, sa posebnim naglaskom na obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, ponašanja pješaka i vozača u saobraćaju, naročito na ponašanje učenika na putu od kuće do škole.

Predavanja, koja se sastoje od teoretskog i praktičnog dijela u kojem se djeci pravilno ponašanje u saobraćaju prezentira u realnom vremenu i prostoru, su održana u Četvrtoj PU – PS Dobrinja u osnovnoj školi “Osman Nuri-Hadžić” i Sedmoj PU – PS Vogošća u osnovnim školama “Izet Šabić” i “Zajko Delić”. Edukacija će biti realizirana u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, dinamikom  predviđenom nastavnim Planom i programom.

Ponovo koristimo priliku da apelujemo na sve vozače - učesnike u saobraćaju, da se pridržavaju saobraćajnih propisa i skrećemo pažnju na potreban povećani oprez tokom vožnje, posebno u blizini pješačkih prelaza i zona koje su u blizini osnovnih i srednjih škola.