Edukativna on-line radionica "Psi koji rade"

Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo se odazvala  pozivu NVO „Dogs Trust BiH Representative Office in BiH“ i pridružila akciji organizacije i realizacije on-line radionice za djecu na temu „Psi koji rade“.

Naime, u situaciji kada je zbog pandemije koronavirusa ograničena mogućnost posjete većeg broja djece ustanovama u kojima se, za različite namjene koriste radni psi,  kao što su policijske jedinice, deminerske agencije, jedinice civilne zaštite i sl., gdje bi se djeca mogla neposredno upoznati sa načinom rada i korištenja pasa, za njih je u ovom slučaju organizovana on-line radionica sa video prezentacijom i učešćem vodiča i dresera pasa Sektora za policijsku podršku Uprave policije MUP-a KS.

Djeca su bila u prilici da vide trening službenih pasa na poligonu, vježbe poslušnosti, kao i trening pronalaska narkotičkih sredstava, a sve uz stručni komentar i objašnjenja vodiča službenih pasa iz Sektora policijske podrške.  Uprava policije MUP-a KS je prepoznala značaj ovakvih edukativnih radionica i dala svoj puni doprinos u realizaciji planiranih aktivnosti, uz izraženu spremnost da se ovaj vid saradnje nastavi i ubuduće.