Izmjena režima saobraćaja na području općine Hadžići - obavijest građanima

Povodom održavanja centralne manifestacije obilježavanja godišnjice „Igmanskog marša“, koja će se u organizaciji Saveza udruženja antifašista i boraca NOR-a održati na lokalitetu Veliko polje na Igmanu, a na osnovu rješenja Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo,  dana 25.01.2020. godine doći će do privremene potpune obustave saobraćaja na regionalnom putu R442a Hadžići – Bjelašnica na dionici od Brezovače do Velikog polja u vremenu od 10.15 do 14.30 sati i u ulici Vrelo Bosne od spoja sa ul. Magistrala u vremenu od 09.30  do 10.00 sati. Privremenu obustavu saobraćaja će vršiti policijski službenici VI PU, a kolona sa učesnicima manifestacije kreće iz pravca Hadžića u pravcu Igmana – Veliko polje. Obavještavamo građane da su alternativni pravci za Bjelašnicu: Hadžići – Ilidža – Stup – Vojkovići – regionalni put R442a – Bjelašnica i obratno, dok će u pravcu Igmana moći koristiti regionalni put R442a do Malog polja. Apelujemo na građane da se pridržavaju uputa koje će dobivati od strane policijskih službenika.