Jednoglasno usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima i unutrašnjim poslovima KS

Skupština Kantona Sarajevo je danas po hitnom postupku jednoglasno usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ismir Jusko u uvodnom obraćanju je kazao da je trenutno važeći Zakon o policijskim službenicima Kantona Sarajevo pokazao određene manjkavosti prilikom provedbe, koje su prevashodno plod nejasnog pojmovnog određenja pojedinih normi, te kontradiktornosti i neusklađenosti pojedinih članova zakona. Takođe, trenutno važeći Zakon o unutrašnjim poslovima KS je u praksi pokazao određene nedostatke i pravne praznine.

-Izmjenama se predlaže jasnije pojmovno određenje norme koja se odnosi na određivanje stepena i vrste školske spreme što je jedan od opštih uslova koje kandidat za kadeta mora ispunjavati u proceduri odabira i prijema u Upravu policije i nije narušen princip uvođenja struke već se naprotiv na jasniji način definišu postojeće norme, kazao je ministar Jusko te dodao da će donošenjem predloženih izmjena biti omogućeno izjednačavanje prava na pristup policijskom organu  u činu  mlađeg inspektora, lakše raspolaganje ljudskim resursima u cilju poboljšanja operativnosti  policije, naročito u situacijama ugrožavanja sigurnosti, situacijama  povećanog obima poslova usljed migrantske krize, proglašenja stanja prirodne nepogode ili druge nesreće ili drugih opravdanih razloga.

-Ovim izmjenama ćemo otkočiti pojedine procese koji su vezani prije svega za unepređenje postojećih kadrova s jedne strane i raspisivanje javnog oglasa za prijem novih  policijskih službenika i službenica s druge strane, naročito s obzirom na činjenicu da  u ovom momentu Upravi policije nedostaje oko 330 policijskih službenika, naglasio je ministar Jusko.

Što se tiče izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima ministar je istaknuo da je u okviru reforme policijskih tijela u BiH inicirana reorganizacija kriminalističkih službi policijskih agencija i na kantonalnom nivou koja je obuhvatila i uspostavljanje novih strategija djelovanja kriminalističkih službi. U svim policijskim organima u BiH, pa i u kantonu u organizacijskom smislu postali su prepoznatljivi modeli rada koji je usklađen sa savremenim modelima djelovanja policije u zemljama EU.

-Međutim, navedene procese reforme nisu pratile i normativne intervencije koje uređuju nadležnost i način rada policijskih organa. Iz tih razloga je u cilju sveobuhvatnog zakonskog normiranja policijskih poslova, pravne sigurnosti u domenu postupanja policijskih službenika, potrebno stvoriti adekvatne normativne pretpostavke za nastavak razvoja kriminalističke policije, pojasnio je ministar Jusko.

Izmjene zakona omogućit će da se donesu novi provedbeni propisi o unutrašnjoj organizaciji čime bi se stvorili uslovi za nesmetano provođenje procedura zapošljavanja i unapređenja u policijskom organu, a istovremeno bi u ovom segmentu Upravu policije učinilo mnogo efektivnijom i efikasnijom.