Katica: Vrijeme ispred nas je vrijeme borbe za čast i etiku policijskog posla i prepoznavanje najboljih među nama

Povodom obilježavanja Dana policije Kantona Sarajevo danas je u prostorijama Jedinice za specijalističku podršku održana Svečana sjednica kolegija na kojoj se prisutnima obratio Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Govor ministra Katice prenosimo u cijelosti:

Poštovane kolege, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam i ovu priliku želim iskoristiti da vam unaprijed čestitam i Dan policije Kantona Sarajevo.

Da se podsjetimo, Dan policije Kantona Sarajevo slavi se 6. aprila od 2013. godine kada je Skupština Kantona Sarajevo, a na prijedlog tadašnje Vlade, donijela Odluku o utvrđivanju Dana policije. Da se ovaj dan obilježava 6. aprila bila je tada želja 1.300 policijskih službenika, jer je taj datum jedan od najznačajnih datuma u historiji Grada te Kantona Sarajevo.

Naime, 6. aprila 1992. godine, međunarodna zajednica priznala je Republiku Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu. Dok se zastava sa ljiljanima vijorila ispred zgrade UN-a u New Yorku, tog datuma, 6. aprila 1992. godine, počela je opsada Sarajeva, koja je najduža opsada u historiji modernog ratovanja i koja je odnijela preko 11.500 života. Svoje živote tokom agresije, prema evidencijama koje posjedujemo, položila su i 192 pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, odnosno tadašnjeg Centra službi bezbjednosti Sarajevo.

Godine 1941. na taj je datum počelo nacističko bombardovanje Sarajeva i istog datuma, samo četiri godine kasnije, 6. aprila 1945. godine zajedničkim naporima i žrtvama sarajevskih patriota - Bošnjaka, Srba i Hrvata, Sarajevo je oslobođeno. Historija, i svi ovi događaji, obavezuju nas da se i mi podsjetimo šta je naš posao, koja je naša uloga i zadaci kojima moramo odgovoriti, jer nekada će neko pisati historiju i o nama.

Sigurnost građana Kantona Sarajevo, jačanje osjećaja sigurnosti i jačanje povjerenja građana u rad policije je jedan od mojih prioriteta. To se može postići samo na način zakonitog rada i dok obavljam funkciju na kojoj trenutno jesam insistirat ću na tome. Moj cilj je borba protiv korupcije, a posebno korupcije u policijskim redovima i izgradnja sistema koji je na usluzi građanima, a ne pojedincima.

Javnost s pravom očekuje od policijskih službenika zakonitost u postupanju, profesionalnost, poštenje i nepristrasnost. Da bi se održalo povjerenje javnosti, važno je da se otkloni svaka sumnja da iza radnji policijskih službenika stoje drugi motivi. Policija nije ničije privatno vlasništvo niti je agencija za provođenje nečijih ideologija, politika ili ciljeva.

Danas sam na svečani kolegij pozvao sve rukovodioce iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kako iz Uprave policije, tako i Uprave administracije, Uprave podrške i Inspektorata jer ste vi ti koji trebate i morate osigurati primjenu zakonitosti i pravilnosti u radu. Vi ste ti koji morate osigurati efikasno izvršavanje zadataka iz djelokruga rada vaših organizacionih jedinica kojima rukovodite, te u kontinuitetu unapređivati organizacionu i operativnu efikasnost. Rukovodioci treba da obezbijede da policijski službenici, državni službenici i namještenici kojima rukovode, potpuno shvataju i pridržavaju se zakona i pravila i vi stojite iza zakonitog rada službenika. Vi ste ti koji se trebate oštro suprotstaviti bilo kakvom nezakonitom postupanju pojedinca ili više njih, i u tome ću vam uvijek dati punu podršku i stati iza vas.

S druge strane, obećavam vam da ću maksimalno uložiti sebe kako bih izgradio stamen, nepromjenljiv sistem nagrađivanja policijskih službenika kojim će se moći valorizovati, odnosno u pravom smislu te riječi odrediti vrijednost policijskih službenika koji to zaslužuju. U tom sistemu će i ministar moći nagrađivati policijske službenike.

Operacija naših specijalaca vezana za slučaj “Gačić” je bila podvig i to će se u budućnosti morati značajnije prepoznati. S druge strane, sva ona ponašanja koja su suprotna etici vršenja policijskog posla bit će jasno prepoznata i sankcionisana.

Vrijeme ispred nas je vrijeme borbe za čast i etiku policijskog posla i prepoznavanje najboljih među nama. Da bi mogli odgovoriti zadacima koji se nalaze ili će se naći pred policijskim službenicima, neophodno je da se kontiuirano stručno osposobljavaju i usavršavaju i to je, također, jedan od mojih prioriteta kojem ću se posvetiti.

I za kraj, želim da vas obavijestim da ću uspostaviti kontakt sa penzionisanim policijskim službenicima, okupiti ih i vidjeti kako i njih vratiti u sistem. Vratiti ih kao rezervni sastav ili na neki drugi način, jer slučaj Gačić je pokazao da bi to bila dobra ideja”.