Kontinuirana realizacija projekta "Rad policije u zajednici" na području PS Vogošća i PS Centar

Rad policije u zajednici je jedan od najznačajnijih projekata koji se, već duži niz godina u kontinuitetu, provodi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo. Na osnovu prethodno sačinjenih i usaglašenih Planova rada, policijski službenici u policijskim upravama,  posebno obučeni i zaduženi za saradnju sa predstavnicima lokalne zajednice, kroz realizaciju različitih edukativnih radionica, predavanja iz oblasti sigurnosti, a u saradnji sa menadžmentima osnovnih i srednjih škola i različitim udruženjima građana, vrijedno i predano rade na edukaciji djece i omladine iz oblasti sigurnosti.

Na taj način pozitivno utiču na podizanje stepena povjerenja i svijesti o značaju međusobne saradnje, s dugoročnim  ciljem poboljšanja ukupne sigurnosne situacije na području Kantona Sarajevo.

Tako je u prethodnom periodu, za mališane vrtića „Vogolino“ iz Vogošće, upriličena posjeta policijskoj stanici Vogošća. Posjeta je planirana tako da su djeci prezentirana ona sredstva i oprema koji bi ih mogla interesirati, a sve to potpuno prilagođeno i primjereno njihovom uzrastu. Tako su djeca pregledala dio osnovne, lične opreme policijskih službenika, prostorije dežurne službe policijske stanice, te službena policijska vozila. Naravno, tokom obilaska djeca su imala priliku razgovarati sa policijskim službenicima i postavljati im pitanja o svemu što ih je zanimalo, a u vezi je sa profesijom i djelatnošću policajaca. Može  se reći da je današnja posjeta u potpunosti uspjela, a o interesovanju koje su mališanih pokazali tokom obilaska policijske stanice, ne treba posebno trošiti riječi.

Također, policijsku stanicu Centar Sarajevo posjetili su učenici Srednje zubotehničke škole, koji u okviru projekta “Građanin” obrađuju temu “Sigurnost mladih na internetu”. Kako je tema sigurnosti i zaštite djece i omladine na internetu , kao posebno osjetljive društvene kategorije, zastupljena u Planu edukacije policijskih službenika zaduženih za kontakte i rad sa lokalnom zajednicom, kolege iz PS Centar su sa učenicima razgovarali  o ovoj veoma aktuelnoj temi i pružili im potrebne informacije o svim opasnostima, ali i mogućnostima zaštite i mjerama opreza  s ciljem prevencije različitih vrsta zloupotreba na internetu.