On-line model realizacije projekta "Rad policije u zajednici"

Kao što je i planirano,  sa početkom nove školske godine započele su intenzivnije  aktivnosti policijskih službenika Uprave policije zaduženih za rad sa predstavnicima lokalnih zajednica na realizaciji tema predviđenih u okviru edukacije učenika osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo.   Kako trenutna epidemiološka situacija značajno ograničava mogućnosti  djelovanja i realizacije predviđenih tema, tako su i kolege iz projekta “Rad policije u zajednici”  bili prinuđeni prilagoditi se datim uslovima, uz maksimalno poštivanje propisanih epidemioloških mjera zaštite. U skladu sa pomenutim mjerama, nastava je uglavnom organizirana u on-line nastavnom modelu, a samo u slučajevima kada su to dopuštale vremenske prilike, jedan dio nastave je učenicima prezentiran i na školskim igralištima ili dvorištu škole. Na taj način su realizirane teme koje se tiču sigurnosti djece u saobraćaju, zloupotrebama društvenih mreža i sigurnosti na internetu, kao i različitim oblicima cyber kriminala, te zasebna tema o pravima i obavezama djece i mladih u sklopu PSP programa. Također, nastavljen je rad na realizaciji projekta “Lopov uvijek bude otkriven”.

U prethodnom mjesecu navedene teme su realizirane  na području svih policijskih stanica Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo i to u 14 osnovnih i jednoj srednjoj školi.

Također, policijski službenici  Uprave policije su prisustvovali i sastanku sa predstavnicima američke nevladine organizacije ”PH International” i predstavnicima osnovnih i srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo, sa ciljem konačnog definiranja model za implementaciju projekta “Program socijalizacije s pravom” – PSP modul. Tom prilikom je odlučeno da se projekat nastaviti realizirati u školama kao i do sada putem on-line video platformi, što je u trenutnim uslovima sasvim primjereno i osigurava kvalitetno provođenje nastave.