Lista kandidata koji su ispunili uvjete za pristup testiranju za čin "Policajac"

Na osnovu člana 51. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 25/06  i 4/08 ), člana 13. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst broj: 01-262/11 od 10.03.2011.godine, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo utvrđuje

 

                                                                            L I S T U  K A N D I D A T A

 koji po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije – početni čin “POLICAJAC”- broj izvršilaca 120, objavljenog dana 06.10.2017. godine, ispunjavaju opće i posebne uslove u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i   Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika-prečišćeni tekst

 

Postupajući po proceduri Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u Upravi policije–početni čin “POLICAJAC”-broj izvršilaca 120, objavljenog dana 06.10.2017.godine, kao prvi nivo pristupa policijskom organu, Komisija za izbor MUP-a Kantona Sarajevo  je utvrdila da  pravo pristupa testiranju imaju kandidati pobrojani u tabeli broj 1.

Kandidati koji su eliminisani iz procedure po Javnom oglasu, iz razloga  kako je detaljno navedeno za svakog kandidata ponaosob, su pobrojani u tabeli broj  2.

 

NAPOMINJEMO DA ŽALBA NA OVU LISTU NIJE PROPISANA ZAKONOM O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO.

SASTAVNI DIO OVE LISTE ČINI OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI SU STEKLI USLOV ZA PRISTUPANJE TESTIRANJU O TERMINU ODRŽAVANJA TESTA OPĆEG ZNANJA UKLJUČUJUĆI I PISANI RAD.

 

                                                                                    KOMISIJA ZA IZBOR