Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata će 06. i 07. oktobra raditi od 07.00 do 19.00 sati

Obavještavamo građane da će zbog predstojećih Općih izbora u BiH, lokacije za izdavanje ličnih dokumenata MUP-a Kantona Sarajevo raditi u SUBOTU, 06.10.2018. godine, sa radnim vremenom 07.00–19.00 sati, izuzev lokacija koje su smještene u poštama u općinama Centar, ul. Obala Kulina bana 8, Novi Grad, ulica Trg ZAVNOBIH-a 17 i Ilidža, ulica Rustempašina 13, koje će biti otvorene od 08.00 sati. 

U NEDJELJU, 07.10.2018. godine, sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata će raditi od 07.00 do 19.00 sati.

U navedene dane će i Sektor putnih isprava, ul. Zmaja od Bosne 15, također raditi od 07.00 do 19.00 sati.