Manifestacija "Auto Show"

Plato ispred BBI centra bio je, prethodna dva dana, mjesto gdje je održana ovogodišnja manifestacija “Auto Show”, tradicionalno posvećena automobilizmu i sigurnosti na cestama. Ovogodišnji Auto Show je organiziran u okviru “Akcije za bezbjednost na putevima” koju, na osnovu Rezolucije UN-a od 10. maja 2010. godine, provodi Svjetska automobilistička asocijacija (FIA). Poznate su zabrinjavajuće statistike o broju poginulih i povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama širom svijeta, a posebno u nerazvijenim i zemljama u razvoju.  Podaci o broju stradalih i u našoj zemlji ukazuju na nužnost šire društvene akcije, kada je riječ o  edukaciji i podizanju svijesti o značaju poštivanja propisa  učesnika u saobraćaju.  Stoga su odgovorni u Upravi policije MUP-a KS, cijeneći  značaj angažmana na jednoj ovakvoj manifestaciji, odlučili uzeti učešće  adekvatnom prezentacijom rada i opreme saobraćajne policije i rada policije u zajednici, te radom na edukaciji “školskih saobraćajnih patrola” koje su također učestvovale na ovogodišnjoj manifestaciji.  Osim toga, info-pult MUP-a KS je bio veoma posjećen, a policijski službenici su bili u prilici odgovarati na mnogobrojna pitanja građana koja se odnose na funkcioniranje opreme koja se koristi prilikom kontrole vozača i vozila, te uvijek aktuelna pitanja iz oblasti sigurnosti saobraćaja i poštivanja saobraćajnih propisa.