Ministar Jusko posjetio Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Ismir Jusko posjetio je danas Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i tom prilikom se sastao s Dženadom Grošom, direktorom Sudske policije. 

Ministar Jusko je iskoristio priliku da čestita Dženadu Groši na imenovanju na poziciju direktora Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine i da mu zaželi uspješan mandat. 

Na sastanku je razgovarano  o uspješnoj saradnji između ove dvije institucije u proteklom periodu, kao i o potrebi kontinuirane međuagencijske saradnje na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom, direktor Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine se zahvalio ministru Juski na podršci koju policijski službenici i druge službe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo daju Sudskoj policiji od njenog osnivanja do danas.   

Također, tokom sastanka je razgovarano o činjenici da je nakon 24 godine rada po uveliko prevaziđenom Zakonu o sudskoj policiji iz 1996. godine, krajem prošlog mjeseca stupio na snagu novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, te izazovima koji usljed teške ekonomske situacije koja je dodatno pogoršana pandemijom koronavirusa, predstoje u implementaciji novog zakona.

Na kraju je zaključeno da je dobra saradnja policijskih agencija od značaja za rad cjelokupnog sistema i da kao takva može doprinijeti povećanju stepena efikasnosti u radu policijskih agencija, ali i povećanju efikasnosti u radu pravosudnih institucija, što u konačnici doprinosi većem stepenu sigurnosti građana i vladavini prava.