Ministar Jusko posjetio Terapijsku zajednicu Kampus

Ismir Jusko, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Džafer Hrvat, načelnik Sektora uniformisane policije posjetili su Javnu ustanovu Terapijska zajednica Kampus u Rakovici u cilju pružanja podrške uposlenicima i korisnicima Kampusa.

Ovom prilikom ministar Jusko i načelnik Hrvat razgovarali su s v.d. direktoricom Terapijske zajednice Sanelom Pekić o unapređenju saradnje i mogućnostima zajedničke realizacije kampanja i drugih projekata koji će doprinijeti kvalitetnijem tretmanu, resocijalizaciji i socijalnoj integraciji korisnika Kampusa.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je uvijek spremno za saradnju s ovom ustanovom kako bi se ovisnicima o psihoaktivnim supstancama pružila adekvatna pomoć u liječenju i resocijalizaciji, a što predstavlja i jedan od osnovnih oblika djelovanja na polju specijalne prevencije u suzbijanju kriminaliteta, rekao je ministar Jusko.

Tokom posjete, ministar Jusko je iskoristio priliku da razgovara i s korisnicima Kampusa o uslovima u kojima borave te načinima na koje provode vrijeme tokom boravka u ovoj zajednici.

Nakon toga, direktorici i uposlenicima Kampusa ministar Jusko je dao prijedlog da se korisnicima otvori mogućnost prekvalifikacije i doškolovanja.

-Cilj koji se želi postići za vrijeme terapije nije potpun ako korisnici koji tu provedu i do godinu dana nisu dobili mogućnost da se školuju kako bi nakon završetka terapije mogli lakše da nađu posao. Ovaj prijedlog ću iznijeti i na jednoj od narednih sjednica Vlade, zaključio je ministar Jusko.

Na kraju je dodao da bi na ovaj način i resocijalizacija korisnika u širu društvenu sredinu bila potpunija.