Ministar Katica posjetio Policiju Brčko distrikta BiH

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica sa saradnicima boravio je jučer u radnoj posjeti Policiji Brčko distrikta BiH. Razmjena iskustava, osvrti na dosadašnji rad s posebnim naglaskom na segment organizacije i funkcionisanja policije te rada kriminalističke policije, bile su teme o kojima je razgovarano na sastanku sa šefom Policije Brčko distrikta BiH Pisić Goranom i njegovim saradnicima.

-Izgradnja međusobnih odnosa, razmjena iskustava u cilju iznalaženja najboljih rješenja i unapređenje saradnje s kolegama u drugim gradovima, sasvim sigurno će ostati jedan od bitnih segmenata u mom daljem radu, kazao je ministar Katica.

-Razmjena iskustava na poljima unutrašnje organizacije, s akcentom na brzom odgovoru policije na sve bezbjednosne izazove, vladavine prava u smislu predlaganja i donošenja zakonskih rješenja u skladu s EU pravnom stečevinom, kao i efikasnog odgovora policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, te visoki stepen saradnje i razmjene podataka između policijskih agencija je osnova za efikasno funkcionisanje policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, istakao je šef Policije Goran Pisić.