Ministar Katica posjetio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica sa saradnikom, prof. dr. Faikom Špagom, posjetio je danas Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Tokom sastanka s dekanesom prof. dr. Hajrijom Sijerčić-Čolić, razmatrani su budući vidovi saradnje MUP-a Kantona Sarajevo i Pravnog fakulteta na unapređenju sistema stručnog usavršavanja i obuke policijskih službenika u Kantonu Sarajevo.

„Kao jedan od segmenata strateškog opredjeljenja u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, reforma znanja policijskih službenika za cilj ima afirmaciju struke kao garanta boljeg sigurnosnog ambijenta, te samim  tim i povećanje povjerenja građana u rad policije“, istakao je ministar Katica. Posebno je naglasio da za takvu vrstu reforme znanje treba crpiti iz baze kao što je Pravni fakultet, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te Univerzitet u Sarajevu u svim svojim kapacitetima.

Dekanesa prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić i njeni saradnici, doc. dr. Midhat Izmirlija, prodekan za nastavu, te prof. dr. Fikret Karčić, prodekan za naučno-istraživački rad, upoznali su ministra Katicu s dosadašnjom saradnjom Fakulteta i MUP-a Kantona Sarajevo, te izrazili spremnost da i ubuduće daju svoj puni doprinos na unapređenju te saradnje.  

Na kraju sastanka, ministar Katica i dekanesa Sijerčić-Čolić usaglasili su se da se saradnja  ove dvije institucije može intenzivirati i kroz kvalitetne naučne analize i istraživanja na polju sigurnosti koji mogu značajno doprinijeti unapređenju rada  MUP-a Kantona Sarajevo i Uprave policije.