Ministar Katica: Putem javne licitacije prodat ćemo 52 havarisana vozila MUP-a KS, novac ide u Budžet

Na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Admira Katice Skupština Kantona Sarajevo ovlastila je MUP KS da putem javne licitacije izvrši prodaju 52 motorna vozila koja se ne mogu koristiti zbog starosti, neispravnosti ili oštećenja prouzrokovanih u saobraćajnim nezgodama i čija popravka nema ekonomske opravdanosti.

Novčana sredstva ostvarena prodajom vozila će se uplatiti u Budžet Kantona Sarajevo.

Plaćanje najma

- U februaru ove godine formirao sam Radnu grupu koja je izvršila analizu stanja motornih vozila koja pripadaju Upravi policije i Upravi podrške MUP-a KS. Utvrđeno je da ima 52 takva vozila, a koja su smještena na parking prostoru u Poligonskoj ulici u Butmiru koje je od U.G. „BIHAMK“ zakupio i koristi MUP KS.

Ministarstvo od 2011. godine mjesečno plaća 5.500 KM zakupnine BIHAMK-u za najam oko pet i po duluma ovog parkinga. U protekloj godini u skladu s Planom nabavki raspisan je tender na koji se ponovo prijavio samo „BIHAMK“, kazao je Katica.

Prema njegovim riječima smanjenjem broja motornih vozila u Butmiru smanjuje se i potrebna parking površina kao i finansijski izdaci odnosno plaćanje zakupa.

U Butmiru se trenutno nalazi oko 500 vozila, koja su privremeno oduzeta ili za koja se već duži vremenski period čekaju odluke Tužilaštva Kantona Sarajevo te nadležnih sudova. Ali, taj broj se mijenja jer svakodnevno stižu nova vozila.

- Radna grupa, između ostalog, utvrdila je da se na parkingu u Butmiru nalaze i 24 motorna vozila oduzeta po osnovu počinjenih carinskih prekršaja. Imajući u vidu da vozila koja su oduzeta po osnovu kršenja carinskih propisa nisu u nadležnosti organa unutrašnjih poslova za bilo koju dalju pravnu radnju, predložili smo da ta 24 motorna vozila preuzme Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Sarajevo te sa istima dalje postupa u skladu sa propisima kojima je uređeno postupanje carinskih organa u ovakvim i sličnim situacijama. Nakon više urgencija od Ministarstva unutrašnjih poslova i Radne grupe Uprava za indirektno oporezivanje obećala je za nekoliko dana preuzeti vozila, pojasnio je ministar unutrašnjih poslova KS.

Dopuna presuda

Vozila za koje traju sudski postupci po izvršenim krivičnim ili prekršajnim djelima i za one koje je pravosnažnom presudom sud naložio prodaju bit će prodata, ali za razliku od MUP-ovih vozila ona neće moći biti registrovana o čemu će kupci u Javnom pozivu biti obaviješteni. Mogu se samo koristiti za prodaju dijelova.

- Sudski postupci po pitanju motornih vozila dugo traju, a imamo i situacije kada su postupci okončani, a da pri tome sud nije utvrdio sudbinu oduzetog vozila. Iz tog razloga MUP KS je zatražio da Ministarstvo pravde KS u Radnu grupu delegira svog predstavnika kako bi navedeni problem riješio. Ministarstvo pravde KS dostavilo je ime svog predstavnika i u narednom periodu za svaki predmet pojedinačno nastojat će od suda dobiti dopuna presuda, jer su ta vozila smještena godinama i niko osim MUP-a KS ne plaća zakupninu. Osim toga, tu su i nađena ukradena vozila, koja uredno obaviješteni vlasnici nisu preuzeli. Za takva i slična vozila MUP će Vladi predložiti donošenje uredbe o načinu njihovog uništenja kako bi se smanjio broj deponovanih vozila, naglasio je ministar Katica.