Ministru Mulabdiću uručena zahvalnica za nesebičan doprinos u reorganizaciji MUP-a USK

Vedranu Mulabdiću, ministru unutrašnjih poslova Kantona Sarajevu, danas je Anel Ramić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, uručio zahvalnicu za nesebičan doprinos u reorganizaciji MUP-a USK.

- U januaru 2016. godine na snagu je stupio novi Zakon o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo kojim je osim operativne obuhvaćena i finansijska samostalnost  Uprave policije. Zbog interesovanja naših kolega obavili smo niz radno-konsultativnih sastanaka sa predstavnicima ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH gdje smo se stavili na raspolaganje kako bi smo pomogli da i naše kolege u Federaciji BiH što efikasnije donesu i implementiraju ove zakone.

Također, 2016. godine na snagu je stupio Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kojim je predviđeno donošenje i novih zakonskih akata, odnosno pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji ministarstava pa samim tim i Ministarstva unutrašnjih poslova KS. Naša obaveza je i shodno ovom Zakonu da sa našim kolegama, kada je u pitanju izrada novih pravilnika, usko surađujemo. Moram naglasiti da konstantna saradnja podrazumijeva i povećanje stepena sigurnosti na području Federacije BiH. Zahvaljujem se kolegi Ramiću na ukazanoj časti i zadovoljstvu da primim ovu zahvalnicu. Zahvalnica je naslovljena na moje ime, ali ću je primiti u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i službenika koji su također dali svoj doprinos u reorganizaciji MUP-a USK, kazao je Mulabdić.  

Ministar Ramić rekao je da je Zakon o unutrašnjim poslovima u Unsko-sanskom Kantonu stupio na snagu u septembru 2016. godine.

-  No, nakon što sam preuzeo funkciju ministra uvidio sam da nije rađeno na implemntaciji ovog Zakona, odnosno na operativnoj i budžetskoj samostalnosti Uprave policije. Nakon radnih sastanaka sa ministrom MUP-a KS, koji nam je dao na raspolaganje sve svoje ljudske resurse i znanje i mi smo krenuli u implementaciju. Službenici MUP-a USK su čitavo vrijeme bili u kontaktu sa službenicima iz MUP- a KS, koji su nam pružali sve moguće podatke kako bismo što prije i efikasnije uradili zadatke koju su nas očekivali. Završili smo  prijedlog budžeta, kao diobeni bilans. Ovo je znak male pažnje, a MUP KS na čelu sa ministrom je zaslužio mnogo više od ove male zahvalnice koju smo uručili. Ministar je veliki prijatelj kako Unsko-sanskog kantona, tako i MUP-a USK, kazao je Ramić.Ministri Mulabdić i Ramić istakli doprinos međunarodnih organizacija, odnosno Ureda visokog predstavnika, Ambasade SAD i delegacije Evropske unije u BiH koji su imali značajnu ulogu prilikom donošenja zakona o unutrašnjim poslovima,  ali i tokom održavanja radno-konsultativnih sastanaka.