Mjere na zaštiti od požara - apel građanima

S obzirom da predstoji izvođenje proljetnjih radova na čišćenju obradivih površina  spaljivanjem niskog rastinja, korova i sl., te da tom prilikom često dolazi i do požara, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa odgovornim službama i građanima, u cilju preventivnog djelovanja sprovodi planirane mjere zaštite od požara. Čišćenja spaljivanjem često znaju izmaći kontroli i pretvoriti se u požare sa težim posljedicama usljed nepažnje ili neodgovornog ponašanja pojedinaca.

S tim u vezi, policijskim službenicima Uprave policije naloženo je da kroz patrolne i druge vidove službe, poduzmu sve potrebne mjere na preventivnom djelovanju i zaštiti od požara, upozoravajući lica na oprez prilikom izvođenja ovih radova, kao i na opasnost loženja vatre na otvorenom.Pozivaju se građani na maksimalan oprez kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Podsjećamo, ukoliko bi navedenim radnjama građani izazvali požar, to bi bilo počinjenje krivičnih djela i to:

- iz člana 323. KZ F BiH (Izazivanje opće opasnosti) - predviđene sankcije, novčana kazana ili kazna zatvora do pet godina (u zavisnosti od stava navedenog člana);

- iz člana 317. KZ F BiH (Izazivanje šumskog požara) – predviđene sankcije, novčana kazna ili kazna zatvora do dvanaest godina (u zavisnosti stava navedenog člana) i

- iz člana 301. KZ F BiH (Paljevina) - predviđene sankcije, kazna zatvora od jedne do dvanaest godina (u zavisnosti od stava navedenog člana).

Policijski službenici će postupati po svim prijavama za požare i raditi na prikupljanju informacija u vezi sa osobama za koje bi postojali osnovi sumnje da su izazvali požar, bilo sa umišljajem ili iz nehata, te protiv istih će biti preduzete zakonom predviđene mjere.