MUP Kantona Sarajevo dobio zahvalnicu od Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine

Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine dodijelila je zahvalnicu Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na svečanoj akademiji koja je upriličena u  Domu policije u Sarajevu povodom obilježavanja 14. oktobra, Dana zaštitara. Zahvalnica je MUP-u Kantona Sarajevo dodijeljena za nesebičnu podršku u osnivanju i djelovanju navedene Komore. 

„ Ministarstvo unutrašnjih poslova KS već ranije je dalo svoju punu podršku Komori i izrazilo spremnost za saradnju, jer te agencije u svakoj savremenoj državi predstavljaju produženu ruku policijskih organa“,  istakao je tom prilikom ministar Mulabdić.